AASN Job Placement Rates
Year # of Gradiates AASN Response Rate # Graduates Contacted (Report + Job) Reponse Rate Placement Rate
2020 7 4 4/7 = 57% 2/4 = 50%
2021 5 1 1/5 = 20% 1/1 = 100%
2022 7 3 3/7 = 43% 2/3 = 67%